ID (334)

ABZ Number: 334

MesZL Number: 560

Filter by Region

Filter by Period

Filter by Date

800 BC         0 BC

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 498
Region: Babylon
Scribe: Bēl-ēṭir/Bēl-iddin

Reading: it
Context: I.d+EN-it-tan-nu
Period: Ach
Year: 498
Region: Babylon
Scribe: Bēl-ittannu/Iddin-Bēl

Reading: it
Context: zi-it-ti
Period: nB
Year: 553
Region: Babylon
Scribe: Ṣillu-ina-ilāni-Marduk/Suhāya

Reading: it
Context: qí-it
Period: Ach
Year: 533
Region: Babylon
Scribe: Bēl-ahhē-iddin/Arad-Nabû//Šangû-Adad

Reading: id
Context: id-din-nu
Period: nB
Year: 543
Region: Babylon
Scribe: Nabû-šāpik-zēri/Nabû-ušallim//Arkāt-ilī-damqā

Reading: iṭ
Context: I.d.U.GUR-TIN-iṭ
Period: nB
Year: 541
Region: Babylon
Scribe: Nergal-uballiṭ/Nabû-bāni-ahi

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 559
Region: Babylon
Scribe: Marduk-zēru-ibni/Nabû-mušētiq-uddê/[...]

Reading: iṭ
Context: I.d+AG-ŠEŠ.MEŠ-DIN-iṭ
Period: nB
Year: 543
Region: Babylon
Scribe: Bēl-aplu-iddin/Nabû-ēṭir-napšāti

Reading: it
Context: it-ti-d+AG-IGI-iá
Period: nB
Year: 574
Region: Babylon
Scribe: Nabû-ēṭir-napšati/Nabû-aplu-uṣur

Reading: id
Context: id-di-in!(id)-ma
Period: nB
Year: 543
Region: Babylon
Scribe: Nergal-ušēzib/Kabtia/Suhāya

Reading: it
Context: I.d+AG-it-tan-nu
Period:
Year: None
Region: Babylon
Scribe:

Reading: iṭ
Context: I.d+EN-TIN-iṭ
Period: nB
Year: 601
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: ni-it-ba-lu
Period: nB
Year: 543
Region: Uruk
Scribe: Nādinu/Bēl-ahhē-iqīša//Egibi

Reading: id
Context: id-di-nu
Period: nB
Year: 543
Region: Uruk
Scribe: Nādinu/Bēl-ahhē-iqīša//Egibi

Reading: id
Context: id-di
Period: nB
Year: 544
Region: Uruk
Scribe: Nādinu/Bēl-ahhē-iqīša//Egibi

Reading: it
Context: re-hi-it
Period: nB
Year: 547
Region: Uruk
Scribe: Nādinu/Bēl-ahhē-iqīša//Egibi

Reading: it
Context: it-ti-šú
Period: nB
Year: 585
Region: Uruk
Scribe: Ninurta-šarru-uṣur (qīpu Eanna)

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 587
Region: Uruk
Scribe: Nabû-ahu-iddin (/Nanāya-ēreš)

Reading: it
Context: I.it-ti-d.AG-i-ni-iá
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Amurru-aḫḫē-iddin (/Bēl-šumu-iškun)

Reading: et
Context: 1-et
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Ninurta-šarru-uṣur (qīpu Eanna)

Reading: id
Context: id-du-ú
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Ninurta-šarru-uṣur (qīpu Eanna)

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 594
Region: Uruk
Scribe: Ninurta-šarru-uṣur (qīpu Eanna)

Reading: id
Context: id-din-nu
Period: nB
Year: 594
Region: Uruk
Scribe: Šūzubu (Eanna archive)

Reading: iṭ
Context: I.d.IGI.DU-TIN-iṭ
Period: nB
Year: 583
Region: Uruk
Scribe: Marduk-šāpik-zēri (šatammu Eanna)

Reading: id
Context: id-bu-bu
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Amīl-Nanāya

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Nabû-ahhē-iddin (šatammu Eanna)

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 588
Region: Uruk
Scribe: Nabû-ahhē-iddin (šatammu Eanna)

Reading: id
Context: id-du-uk
Period: nB
Year: 590
Region: Uruk
Scribe: Mukīn-Marduk

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 620
Region: Uruk
Scribe:

Reading: it
Context: it-tal-ka
Period: EnB
Year: 740
Region: Nippur
Scribe:

Reading: id
Context: id-de-ku-ú
Period: EnB
Year: 740
Region: Nippur
Scribe:

Reading: it
Context: I.d.AG-ŠEŠ-it-tan-nu
Period: Ach
Year: 498
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-ahu-ittannu/Murānu//Ibnāya

Reading: id
Context: id-di-in
Period: nB
Year: 549
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-šumu-ukīn/Nabû-[x]/Huṣābu

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 542
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-gāmil/Ṭābia//Bā’iru

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 593
Region: Borsippa
Scribe: Kudurru/Šamaš-[x]/Ibnāya

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 512
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-zēru-ukīn/Balāssu//Nabû-mukīn-apli

Reading: id
Context: I.id-di-[ía]
Period: Ach
Year: None
Region: Borsippa
Scribe:

Reading: iṭ
Context: [I].d.AG-TIN-iṭ
Period: Ach
Year: None
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-ittannu/Marduk-šumu-uṣur//Ilšu-abūšu

Reading: it
Context: qí-it
Period: Ach
Year: 497
Region: Borsippa
Scribe: Iddin-Nabû/Nabû-ēṭer-napšāti/Ilia

Reading: it
Context: it-ta-din
Period: nB
Year: 539
Region: Sippar
Scribe:

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 534
Region: Uruk
Scribe:

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 525
Region: Al-Yahudu (Nippur)
Scribe: Arad-Gula/Nabû-šumu-ukīn//Amēl-Ea

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 522
Region: Al-Yahudu (Nippur)
Scribe: Arad-Gula/Nabû-šumu-ukīn//Amēl-Ea

Reading: iṭ
Context: I.d.AG-TIN-iṭ
Period: Ach
Year: 529
Region: Al-Yahudu (Nippur)
Scribe: Arad-Gula/Nabû-šumu-ukīn//Amēl-Ea

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 536
Region: Al-Yahudu (Nippur)
Scribe: Arad-Gula/Nabû-šumu-ukīn//Amēl-Ea

Reading: id
Context: id-di-nu-ma
Period: EnB
Year: None
Region: Uruk
Scribe:

Reading: 1+et
Context: 1+et
Period: nB
Year: 593
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 559
Region: Sippar
Scribe: Arad-Bēl/Bēl-ušallim//Adad-šamê

Reading: it
Context: it-ta-ši
Period: nB
Year: 589
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 531
Region: Sippar
Scribe: Šamaš-zēru-iddin/Bēl-aḫḫē-iddin//Šumu-libši

Reading: it
Context: qí-it
Period: EnB
Year: 655
Region: None
Scribe:

Reading: it
Context: it-ta-šu-ni
Period: nB
Year: 578
Region: Babylon
Scribe: Nabû-šumu-iškun/Marduk-šarrāni//Bēl-apli-uṣur

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 580
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: si-it-tu4
Period: Sel
Year: 372
Region: Babylon
Scribe: n/a

Reading: iṭ
Context: I.d+EN-TIN-iṭ
Period: Ach
Year: 371
Region: Babylon
Scribe: Nabû-mukīn-apli/Tabnêa

Reading: it
Context: it-ta-din
Period: nB
Year: 611
Region:
Scribe:

Reading: it
Context: it-ta-din
Period: nB
Year: 589
Region: Borsippa
Scribe: n/a

Reading: iṭ
Context: I.d.U.GUR.TIN-iṭ
Period: nB
Year: 602
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 533
Region: Uruk
Scribe: Gimillu/Innin-zēru-iddin

Reading: ith
Context: I.d.UTU-TIN-ith
Period: Ach
Year: 521
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-te-me
Period: Ach
Year: 520
Region: Uruk
Scribe: Itti-Marduk-balāṭu/Nabû-mukīn-apli//DabibiGimillu

Reading: it
Context: it-taš-šú
Period: Ach
Year: 521
Region: Uruk
Scribe: Arad-Marduk/Marduk-šumu-iddin//Bēl-apla-uṣur

Reading: id
Context: I.d.UTU-id-ri
Period: EnB
Year: 739
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 560
Region: Babylon
Scribe: Marduk-šākin-zēri/Bēlšunu

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 530
Region: Nippur
Scribe: Iddin-Enlil/Enlil-zēru-ibni

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 530
Region: Nippur
Scribe: Iddin-Enlil/Enlil-zēru-ibni

Reading: it
Context: ina qí-it
Period: EnB
Year: 638
Region: Uruk
Scribe: Eanna-šadûnu/Marduk-nāṣir

Reading: it
Context: re-hi-it
Period: EnB
Year: 621
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: LÚ.pi-it-pi-[ba-ga]
Period: Ach
Year: 420
Region: Nippur
Scribe: Ninurta-abu-uṣur/Enlil-šumu-iddin

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 504
Region: Sippar
Scribe: Bēl-ušallim/Šulāya//Nappāhu

Reading: it
Context: it-ta-ha-meš
Period: nB
Year: 542
Region: Nippur
Scribe: Taqīš/Rībat

Reading: it
Context: it-tal-lak
Period: nB
Year: 601
Region: Sippar
Scribe: Itti-Šamaš-balāṭu//Isinnāya

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 583
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-mukīn-šumi/[xx]

Reading: it
Context: it-tab-šu-ma
Period: Sel
Year: 157
Region: Uruk
Scribe: Anu-uballiṭ/Ina-qibit-Anu//Ekur-zakir

Reading: id
Context: id-da-gal
Period: Ach
Year: 519
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-balāssu-qibi/[x]//Šangû-Nabû

Reading: et
Context: a-na 1+et UDU-tu4
Period: Ach
Year: 464
Region: Nippur
Scribe: Nidinti-Enlil/Ninurta-iddin

Reading: iṭ
Context: I.d.EN-TIN-iṭ
Period: Ach
Year: 531
Region: Nippur
Scribe: Arad-Ninurta/Ninurta-ahhē-iddin

Reading: id
Context: id-ke-e-m[a]
Period: Par
Year: 99
Region: Babylon
Scribe:

Reading: iṭ
Context: TIN-iṭ
Period: nB
Year: 542
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: iṭ
Context: iṭ-ṭe-ru-in-ni
Period: Ach
Year: 524
Region: Uruk
Scribe: Marduk-naṣir/Mandānu-ahhē-iddin/Šigûa

Reading: Á
Context: Á IM-šú
Period: Par
Year: 137
Region: Babylon
Scribe: n/a

Reading: iṭ
Context: I.d.MAŠ-tin-iṭ
Period: Ach
Year: 529
Region: Nippur
Scribe: n/a

Reading: it
Context: re-hi-it
Period: Ach
Year: 509
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-balāssu-iqbi/Nabû-ēṭir-napšāti/Lā-kuppuru

Reading: et
Context: iš-te-et
Period: Par
Year: 140
Region: Babylon
Scribe:

Reading: it
Context: ZÀH-it-u'
Period: Ach
Year: 330
Region: Babylon
Scribe:

Reading: it
Context: [I].d+EN.LÍL-it-tan-nu
Period: Ach
Year: 423
Region: Nippur
Scribe: Ninurta-abu-uṣur/Enlil-šumu-iddin

Reading: eṭ
Context: [x x]-a ina URU la eṭ-re-et
Period: Ach
Year: 525
Region: Borsippa
Scribe: [Nabû-bēlšunu]/Mušēzib//Itinnu

Reading: id
Context: id
Period: Ach
Year: 499
Region: Sippar
Scribe: Balāṭu/Mušallim-Marduk

Reading: iṭ
Context: iṭ
Period: Ach
Year: 530
Region: Sippar
Scribe: Bulluṭu/Nādin

Reading: it
Context: it-ta-din
Period: Sel
Year: 193
Region: Uruk
Scribe: Anu-iqīsanni/Nidinti-Anu/Sîn-leqe-unnīnnī

Reading: it
Context: it
Period: EnB
Year: 718
Region: Uruk
Scribe: Nergal-ina-tēšî-ēṭir/Marduk-šākin-šumi//Sîn-leqe-unninnī

Reading: it
Context: it-ta-ṣar
Period: Ach
Year: 437
Region: Nippur
Scribe: Ninurta-uballiṭ/Zēriya

Reading: iṭ
Context: I.d+EN.LÍL-TIN-iṭ
Period: Ach
Year: 534
Region: Nippur
Scribe: Enlil-uballiṭ/Šumu-ukīn

Reading: id
Context: id-da-áš-ši
Period: Ach
Year: 534
Region: Nippur
Scribe: Enlil-uballiṭ/Šumu-ukīn

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 521
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 521
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 509
Region: Sippar
Scribe: Iššar-ēreš/Nidintu

Reading: it
Context: re-hi-it
Period: nB
Year: 558
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: id
Context: id-din
Period: nB
Year: 561
Region: Uruk
Scribe: Nabû-bēlšunu/Bēl-ahu-šubši//Amēl-Ea

Reading: id
Context: id-daš-šú-nu-ti
Period: Ach
Year: 429
Region: Nippur
Scribe: Ninurta-nāṣir/Arad-Enlil

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 520
Region: Sippar
Scribe: Bēl-uballiṭ/Nabû-šumu-līšir/Šangû-Ištar-Bābili

Reading: ed
Context: ed-il
Period: EnB
Year: 659
Region: Uruk
Scribe: Širikti-Marduk/Ibni-Ištar

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 570
Region: Sippar
Scribe: Balāṭu/Bēl-rēmanni//Sîn-ilī

Reading: it
Context: it-te-mi
Period: Ach
Year: 532
Region: Uruk
Scribe: Pir’u/Eanna-šumu-ibni

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 519
Region: Sippar
Scribe: Nidintu/Nabû-ēṭer-napšāti//Nabû-[x]

Reading: it
Context: it-ti-šú
Period: Ach
Year: 503
Region: Uruk
Scribe: Šamaš-udammiqHabaṣīru

Reading: it
Context: re-hi-it
Period: nB
Year: 568
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: it-ti
Period: Ach
Year: 528
Region: Sippar
Scribe: Šamaš-ahu-iddin/Lābâši/Mušēzib

Reading: id
Context: id-din
Period: Ach
Year: 520
Region: Uruk
Scribe: Ṣillāya/Innin-šumu-uṣur//Kidin-Marduk

Reading: it
Context: it-tan-nu
Period: EnB
Year: 635
Region: Uruk
Scribe: Nabû-nāṣir/Ibni-Ištar

Reading: it
Context: it-ti
Period: nB
Year: 551
Region: Uruk
Scribe: Innin-šumu-uṣur/Nergal-ušēzib//Kidin-Marduk

Reading: it
Context: it-ta-din
Period: Sel
Year: 255
Region: Uruk
Scribe: n/e

Reading: it
Context: I.d.EN.ŠEŠ-it-tan-nu
Period: Ach
Year: 492
Region: Sippar
Scribe: Bēl-ahu-ittannu/[x]//Iššakku

Reading: it
Context: it-tab-šu-ú
Period: Sel
Year: 267
Region: Uruk
Scribe: Anu-uballiṭ/Itti-Anu-nuhšu//Sîn-leqe-unnīnnī

Reading: id
Context: id-daš-šú
Period: Ach
Year: 434
Region: Nippur
Scribe: Enlil-uballiṭ/Zēr-kitti-līšir

Reading: iṭ
Context: I.d.60-TIN-iṭ
Period: Sel
Year: 241
Region: Uruk
Scribe: Nidinti-Anu/Anu-uballiṭ//Sîn-leqe-unnīnnī

Reading: it
Context: it-ta-ši
Period: nB
Year: 582
Region: Uruk
Scribe: n/a

Reading: it
Context: pi-it
Period: Par
Year: 95
Region: Babylon
Scribe:

Reading: iṭ
Context: I.d+EN-TIN.iṭ
Period: nB
Year: 583
Region: Borsippa
Scribe: Nabû-mukīn-šumi/[xx]